Skip to main content

Lättskalad svensk färskpotatis

Nu är den här, vår fina svenska lättskalade färskpotatis!

Art Nr: 1080
Förpackningsstorlek: 7 kg
Beställningsdag: Före kl 12.00 på avgångsdagen.
Läs om produkten i dabas

Ersätter Barske: 210159 Potatis Barske vac SE kg utgår för säsongen.